Terrænreguleringer

Har du et areal på din mark, som er lavtliggende og med ringe afvandingsforhold. Så kan D.A.J hjælpe dig. Vi nyttiggør overskudsjord fra byggeprojekter til at lave en dyrkningsmæssig forbedring på din mark, ved hjælp af en terrænregulering. Ud over at få en dyrkningsmæssig forbedring af dit areal, vil du samtidig blive kompenseret økonomisk pr tons jord der indbygges.

D.A.J sørger for:

 • Al myndighedsbehandling
 • Transport og anmeldelse af jorden
 • Al anlægsarbejde i forbindelse med jordarbejdet
 • Opkræve betaling af jordafhænder
 • Betale lodsejer pr tons indleveret jord månedligt

D.A.J tilbyder desuden anlæggelse af:

 • Støjvolde
 • Naturanlæg
 • Dræningsarbejde
 • Anlægsarbejde
 • Sortering af materialer
 • Salg af harpet muldjord
 • Salg af harpet kompost
 • Anmeldelse af jord

Kontakt

 • Dansk Anlæg & Jordhåndtering
 • Ågerupvej 88
 • 4140 Borup
 • 40686960
 • lm@daj.dk