Jordhåndtering

  • Vi formidler overskudsjord, i samarbejde med flere professionelle aktører på markedet.
  • Anmeldelse af jordflytning.
  • Jordprøveudtagning.
  • Læsning og bortkørsel af jord.
  • Sortering af jord.
  • Ansøgning processen i forbindelse med terrænreguleringer og støjvolde.
Opbygning og afretning af støjvold
Sti langs støjvold
Trampesti på toppen af støjvold.