Anlægsarbejde

  • Anlægsarbejde i forbindelse med terrænreguleringer og etableringer af støjvolde.
  • Anlægning og opbygninger af ridebaner.
  • Anlægninger af vandhuller og søer til vildtet.
  • Dræning.
  • Anlægsarbejde i forbindelse med byggeri.
Nyanlagt sø.
Nyanlagt sø.
Etablering af ny grøft langs vold og servicevej. Det graves en forsinkelsesgrøft til at kunne klare fremtidens store regnmængder
Afretning af fremtidig servicevej.